Згідно з розпорядженням КМУ від 22 серпня 2018 р. № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір» проект УкрІНТЕІ «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій» пройшов конкурсний відбір та буде реалізовано за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики та регіональної політики України. Проект розраховано на 3 роки. В результаті реалізації проекту очікується:

створення Міжрегіонального офісу трансферу знань і технологій на базі УкрІНТЕІ для підтримки, методично-інформаційного супроводу та координації регіональних мереж трансферу технологій;

розвиток регіональної мережі трансферу технологій в Харківській області на базі регіонального центру трансферу знань і технологій;

розвиток регіональної мережі трансферу технологій Південного регіону на базі створення в Одеській області регіонального центру трансферу знань і технологій;

створення комплексної автоматизованої інформаційної системи міжрегіональної мережі трансферу знань і технологій (КАІС).