Президент України:

Про призначення довічних державних стипендій  видатним діячам науки, 20.07.2012
Про затвердження Положення про Державну службу  інтелектуальної власності України,  08.04.2011
Про фінансову підтримку інноваційної діяльності  підприємств, які мають  стратегічне значення для економіки  і безпеки держави, 20.04.2004
Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні, 27.04.2001

Міністерство освіти і науки України:
► Про внесення змін до Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій, 21.09.2017 
► Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 23.06.2017
► Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, 09.02.2017
Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», 08.12.2016
Про затвердження форми Реєстраційної картки технології та її складових та інструкції по її оформленню, 09.11.2015
Про затвердження форм надання та узагальнення відомостей про напрямки використання коштів, отриманих в результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету, і виплату винагороди авторам таких технологій, 13.03.2014
Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів, 30.07.2013
Про затвердження Інструкції про порядок видачі патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР, 29.06.2005
Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства в сфері інтелектуальної власності, 04.05.2005
Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами заявки на об'єкт права інтелектуальної власності, 22.04.2005
► Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, 15.04.2005
Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах, 02.12.2004
Про затвердження Положення про порядок здійснення моніторингу виконання інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, 17.04.2003
Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, 18.04.2002
Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, 15.03.2002
Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторським свідоцтвами СРСР на секретні винаходи, 11.03.2002
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи, 12.04.2001
Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, 12.04.2001

Міністерство промислової політики України:
Про затвердження Форми договору про здешевлення кредитів, залучених на реалізацію інноваційних або інвестиційних проектів, 07.05.2007

Міністерство праці та соціальної політики України:
Про умови оплати праці працівників регіональних центрів інноваційного розвитку, 01.10.2007
 
Міністерство фінансів України:
► Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, 26.11.2018

Державне патентне відомство України:
Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі, 22.08.1995