Проектно-освітній центр «Агенти змін»

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Директор Світлана Кропельницька

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Директор Геєць Валерій Михайлович