Верховна Рада України:

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік, 11.07.2018

► Про проведення парламентських слухань на тему: “Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку”, 08.02.2018

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік, 19.12.2017

Про прийняття за основу проекту  Закону України про внесення  змін до деяких законодавчих актів України  щодо спрощення ведення бізнесу  та залучення інвестицій емітентами  цінних паперів, 20.06.2017

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія інноваційного  розвитку України на 2010-2020  рр. в умовах глобальних  проблем », 21.10.2010

Про дотримання законодавства з розвитку  науково-технічного потенціалу  та інноваційної діяльності в Україні, 16.06.2004

Про Концепцію науково-технологічного  та інноваційного розвитку України, 13.07.1999

 

Кабінет Міністрів України:

► Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім електронних довірчих послуг) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, 31.10.2018

► Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України для забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій, 12.12.2018

► Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту, 06.06.2018

► Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності, 30.05.2018

► Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури, 05.12.2018

► Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, 07.02.2018

► Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, 11.01.2018 

► Про утворення Ради з розвитку інновацій, 25.10.2017

► Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017 – 2021 роки, 18.10.2017

Про внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, 07.06.2017

► Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, 05.04.2017 

Деякі  питання реалізації спільного з  Міжнародним банком реконструкції  та розвитку інвестиційного проекту “Проект доступу до довгострокового фінансування”, 14.02.2017

Деякі  питання визначення середньострокових  пріоритетних напрямів інноваційної діяльності  загальнодержавного рівня на 2017-2021  роки, 28.12.2016

Деякі  питання виконання Рамкової програми  Європейського Союзу з досліджень  та інновацій “Горизонт 2020”, 30.11.2016

► Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об’єктів, що становлять національне надбання, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України, 19.10.2016

Про освіту  Офісу по залученню і  підтримці інвестицій, 19.10.2016

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель і проведення авторизації електронних майданчиків, 24.02.2016

Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції реформування державної  політики в інноваційній сфері на  2015-2019 роки, 04.06.2015

Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення встановленого ресурсу та терміну служби (зберігання) озброєння, військової та спеціальної техніки, з якими не здійснюється авторський нагляд, 25.03.2015

Про затвердження Порядку здійснення контролю за виплатою винагороди авторам технологій та / або їх складових, 22.05.2013

Про затвердження Порядку реєстрації технологій  та їх складових, створених або  придбаних за бюджетні кошти  або створені або придбані  підприємствами державної форми власності, 03.07.2013

Про затвердження Порядку здійснення контролю  за виплатою винагороди авторам  технологій, 22.05.2013

Про затвердження Порядку і напрямів використання коштів, отриманих  в результаті трансферу технологій,  створених за рахунок коштів  державного бюджету, 22.04.2013

Про внесення  змін до Порядку державної  реєстрації інноваційних проектів  і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, 06.06.2012

Про затвердження Програми розвитку інвестиційної  та інноваційної діяльності в  Україні, 02.02.2011

Про затвердження Національного стандарту N 4 “Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», 03.10.2007

Деякі  питання реалізації Закону України  «Про державне регулювання діяльності  у сфері трансферу технологій», 01.08.2007

Про схвалення Концепції Державної програми  прогнозування науково-технологічного  розвитку на 2008-2012 рр., 13.04.2007

Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти  інтелектуальної власності, 23.12.2004

Про затвердження Порядку виконання державного  контролю за міжнародними передачами товарів  подвійного використання, 28.01.2004

Про затвердження Порядку створення державного контролю за міжнародними передачами товарів  військового призначення, 20.11.2003

Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт  і дисертацій, 31.03.1992