ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ:

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом  Чеської Республіки про науково-технологічне співробітництво, 17.05.2017

Про ратифікацію Угоди між Україною  та Європейським Союзом про участь України в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт  2020”, 15.07.2015

Про наукову і науково-технічну діяльність, 26.11.2015

Про внесення змін до Закону України  «Про державне регулювання діяльності  у сфері трансферу технологій», 02.10.2012

Про стимулювання інвестиційної діяльності в  пріоритетних сферах економіки з  метою створення нових робочих місць, 06.09.2012

Про наукові парки, 25.06.2009

Про науковий парк «Київська політехніка», 22.12.2006

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій, 14.09.2006

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов’язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, обладнання та сировини для їх виробництва), 06.07.2005

Про вседержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій, 09.04.2004

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів  військового призначення та подвійного використання, 20.02.2003

► Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні, 8.09.2011

Про інноваційну діяльність, 04.07.2002

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, 20.09.2001

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 20.09.2001

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, 20.09.2001

Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, 11.07.2001

Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, і Женевського акту, прийнятого 2 липня 1999), 17.01.2002

Про захист економічної конкуренції, 11.01.2001

Про ратифікацію Угоди про співробітництво з питань припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності, 21.09.2000

Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень, 21.09.2000

Про приєднання України до Ніцької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, 01.06.2000

Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, 01.06.2000

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних, 23.03.2000

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних  парків, 16.07.1999

Конституція України, 28.06.1996

Про охорону прав на зазначеним походження товарів, 16.06.1999

Про кінематографію, 13.01.1998

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем, 05.11.1997

Про видавничу справу, 05.06.1997

Про рекламу, 03.07.1996

Про захист від недобросовісної конкуренції, 07.06.1996

Про захист від недобросовісної конкуренції, 07.06.1996

Про режим іноземного інвестування, 19.03.1996

Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, 28.07.1995

Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року зміненого 2 жовтня 1979), 31.05.1995

Про наукову і науково-технічну експертизу, 10.02.1995

Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР, 04.02.1994

Про державну таємницю, 21.01.1994

Про авторське право і суміжні права, 23.12.1993

Про телебачення і радіомовлення, 21.12.1993

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг, 15.12.1993

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі, 15.12.1993

Про охорону прав на промислові зразки, 15.12.1993

Про Антимонопольний комітет України, 26.11.1993

Про науково-технічну інформацію, 25.06.1993

Про охорону прав на сорти рослин, 21.04.1993

Про інформацію, 02.10.1992

Про інвестиційну діяльність, 18.09.1991

Про зовнішньоекономічну діяльність, 16.04.1991

Про підприємництво, 07.02.1991