ЧАСТОТНИЙ ВИМІРЮВАЧ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Вимірювач масової концентрації пилу призначений для вимірювання вмісту пилу в повітряному середовищі різного походження та хімічного складу при контролі перевищення гранично допустимих концентрацій у повітрі робочої зони, технологічного контролю …

ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ РЕЛЬЄФНО-КРАПКОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Програмно-апаратний комплекс призначений для оснащення робочого місця на дільниці контролю якості з метою об’єктивного оцінювання якості нанесення шрифту Брайля і відповідності його існуючим вимогам та рекомендаціям при виготовленні друкарських форм …

КАВІТАЦІЙНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОБРОБКИ РІДИНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ: Пристрій дозволяє здійснювати ультразукову обробку рідин і може бути використаний  в технологічних процесах, пов’язаних з обеззаражуванням рідин, фільтруванням, створенням високоякісних стійких емульсій, освітленням стічних вод, холодною стерилізацією рідин, активацією …

ЛАЗЕРНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ РУХІВ ГРУНТУ, ДЕФОРМАЦІЇ ТА КОЛИВАНЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ПРИЗНАЧЕННЯ: Розробка призначена для вимірювання деформації, реєстрації коливань, моніторингу вигину та коливань висотних будівель і споруд баштового типу, моніторингу зсувів на схилах ярів та берегах річок, моніторингу прогину мостових прольотів. …