Про проєкт


Відповідно до розпорядження КМУ від 22 серпня 2018 р. № 569-р «Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2018 році бюджетних коштів за проєктами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір» проєкт УкрІНТЕІ «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій» пройшов конкурсний відбір та буде реалізовано за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики та регіональної політики України. Проєкт розраховано на 3 роки. В результаті реалізації проєкту очікується:

  • створення Міжрегіонального офісу трансферу знань і технологій на базі УкрІНТЕІ для підтримки, методично-інформаційного супроводу та координації регіональних мереж трансферу технологій;
  • розвиток регіональної мережі трансферу технологій в Харківській області на базі регіонального центру трансферу знань і технологій;
  • розвиток регіональної мережі трансферу технологій Південного регіону на базі створення в Одеській області регіонального центру трансферу знань і технологій;
  • поява комплексної автоматизованої інформаційної системи міжрегіональної мережі трансферу знань і технологій (КАІС).

Актуальність проєкту:

Детальний  аналіз ситуації довів, що на сьогодні в сучасному інформаційному просторі вже функціонують інформаційні інтегровані системи різних рівнів, від систем окремих великих об’єднань, бібліотек, загальноміських інтегрованих інформаційних систем, систем органів державної влади до міжнародних інтегрованих інформаційних ресурсів. Проект по створенню міжрегіональної мережі ТТ дозволить визначити шляхи перспективного розвитку національних інформаційних ресурсів та їх обєднання з ресурсами інших країн. Створювана мережа інтегрованих інформаційних ресурсів з нових науково-технічних досягнень і високих технологій може бути використана не тільки у міжрегіональному, а також  у міждержавному обміні науково-технічною інформацією.

Актуальним завданням є розширення зв’язків УкрІНТЕІ, як в межах України так і з закордонними науковцями, створення міжрегіональної інформаційно-технологічної платформи ТТ колективного використання з використанням європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу.

Подібний проект виконується зараз і в ЄС,  «Study on Knowledge Transfer and Open Innovation, The Joint Institute for Innovation Policy (JIIP) ». Цей проект розробляє загальноєвропейську інформаційну систему з відкритих інновацій та передачі знань у науково-діловій співпраці.

Створення даних систем (мереж) спрямовано на надання допомоги та консультацій підприємцям, науковим організаціям і окремим дослідникам у сфері міжнародної кооперації та ТТ.

Цілі проєкту:

Загальна ціль: Розвиток інституцій та мереж у сфері трансферу знань, цифрових технологій та інноваційної діяльності.

 • Конкретна ціль 1. Створення Міжрегіонального офісу трансферу знань на базі МОН України та УкрІНТЕІ для підтримки, методично-інформаційного супроводу та координації регіональних мереж трансферу технологій.
 • Конкретна ціль 2.  Розвиток регіональної мережі трансферу технологій в Харківській області на базі регіонального центру трансферу технологій.
 • Конкретна ціль 3.  Розвиток регіональної мережі трансферу знань та цифрових технологій Південного регіону на базі створення в Одеській області регіонального центру трансферу знань та цифрових технологій.
 • Конкретна ціль 4. Створення  міжрегіональної інформаційно-технологічної платформи ТТ колективного використання з використанням європейського підходу відкритих інновацій для залучення потенціалу регіональних інституцій та бізнесу.
 • Конкретна ціль 5. Міжрегіональна система трансферу технологій, що забезпечуватиме підтримку інноваційної діяльності з використанням інтегрованих інформаційних ресурсів.

Цільові групи в загальному та на території пілотних регіонів:

 • Учасники проекту з боку науки, освіти, експертних спільнот, громадськості – представники дослідницьких, іноваційних центрів, інкубаторів, технопарків, стартапів, тощо.
 • Представники промислових підприємств, ІКТ-компаній, інноваційних компаній.
 • Малий та середній бізнес, підприємці, що мають можливість залучитися до інноваційної діяльності та впровадження цифрових технологій.
 • Інші зацікавлені особи.

Очікувані економічні результати та показники:

Підвищення рівня конкурентоспроможності всіх регіонів є пріоритетом державної регіональної політики та умовою вступу до європейської спільноти. Результатом заходів, здійснених для досягнення даної цілі, має бути підвищення рівня розвитку регіону, його  економічної активності, формування економіки на більш досконалій технологічній основі. В результаті проекту буде створено механізм поширення знань та цифрових технологій з центрів знань та цифрових технологій, що зосереджені здебільшого в навчальних, наукових установах та ІТ-компаніях пілотних регіонів, на інші підприємства та території,  що дасть можливість задіяти внутрішні фактори розвитку господарюючих суб’єктів, адміністративних центрів районів, малих міст та сільських населених пунктів. Передбачається вжиття заходів, що сприятимуть розвитку людського капіталу, упровадження новітніх технологій, що в результаті сприятиме привабливості територій для інвестицій та активізації економічної діяльності.

Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів, що сприятиме формуванню сприятливого інвестиційного клімату, позитивного інвестиційного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України.

Крім того:

  • Підвищення обсягу прямих іноземних інвестицій в пілотних регіонах до 2020 року.
  • Збільшення кількості робочих місць на 10%.
  • Сильніша регіональна економіка. Підвищення обсягу реалізованої інноваційної продукції до 4,7 % загального обсягу реалізованої промислової продукції.
  • Покращення умов для інноваційного бізнесу, очікувано підвищиться кількість високотехнологічних бізнесів. Привабливість регіонів для бізнесу. Зростання обсягу промислової продукції орієнтовно на 20%.

Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій дозволить відбирати ефективні проекти в системі пріоритетів національного розвитку України, що раціонально використовують наявний інноваційний потенціал регіонів країни. Це призведе до збільшення обсягів надходжень місцевого та державного бюджету.

В Результаті реалізації проекту очікується збільшення кількості регіональних інституцій трансферу технологій, створення високотехнологічних стартапів та підприємств, підвищення ефективності регіональних програм у сфері науки, технологій та інновацій; формування регіональних та міжрегіональних інноваційних  екосистем та  включення в міжнародні ланцюги доданої вартості.

Соціальний вплив проєкту:

Розробка даного проекту матиме позитивний соціальний вплив на інноваційний розвиток регіонів.  Приведе до створення нових робочих місць; покращення якості надання послуг  до відповідності стандартам і нормам європейського рівня. Очікується налагодження  соціального партнерства та соціальної відповідальності всіх суб’єктів мережі трасферу знань та цифрових технологій регіонів у контексті забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу та нагромадження людського капіталу. Проект спритиме розвитку інноваційної культури шляхом популяризації провадження наукової, винахідницької та інноваційної діяльності, а також створення цілісної системи освіти з урахуванням кадрового забезпечення інноваційної діяльності.

Екологічний вплив проєкту:

Розвиток інноваційної  інфраструктури регіонів призведе до впровадження високих технологій та покращення  навколишнього середовища. Також очікується посилення ефективності дії механізму екологічної стандартизації та сертифікації продукції, захисту прав інтелектуальної власності, дотримання авторського права та суміжних прав, забезпечення досягнення високих стандартів якості, безпеки, екологічності продукції.

ДИВИТИСЬ ВІРТУАЛЬНУ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРОЄКТУ